Кыргыз Республикасынын Жогору Кеңешинин аял депутаттарынын форумунун Ош областынын Кара-Суу районунун жаш аялдары менен болгон жолугушуусу.

Кыргыз Республикасынын Жогору Кеңешинин аял депутаттарынын форумунун Ош областынын Кара-Суу районунун жаш аялдары менен болгон жолугушуусу.

Другие новости