"Жаштар эрте никеге турууга жана кыз ала качууга каршы" деген темада студенттер арасында дебат. Нарын областы Нарын шаары.

"Жаштар эрте никеге турууга жана кыз ала качууга каршы" деген темада студенттер арасында дебат. Нарын областы Нарын шаары.

Другие новости