“Жергиликтүү кеңештерде аялдар үчүн 30% квотаны камсыз кылуу механизмдери” деген темада семинар. Баткен областы Кадамжай району Кара-Дөбө айылы.

“Жергиликтүү кеңештерде аялдар үчүн 30% квотаны камсыз кылуу механизмдери” деген темада семинар. Баткен областы Кадамжай району Кара-Дөбө айылы.

Другие новости