"Айылдык аялдардын финансылык сабаттуулугун жакшыртуу" деген темада тренинг

"Айылдык аялдардын финансылык сабаттуулугун жакшыртуу" деген темада тренинг

Нарын областы Ат-Башы району Ат-Башы айылы

     "Кыргызстандын лидер аялдары" улуттук түйүнүнүн Нарын областынын Ат-Башы районундагы мүчөлөрү "Аялдар өзгөртүүнү алып келет" жалпы улуттук кампаниясынын алкагында "Айылдык аялдардын финансылык сабаттуулугун жакшыртуу" деген темада тренинг өткөрүшөт.

Мероприятия