30% квота жөнүндө маалымат берүү боюнча тегерек стол

30% квота жөнүндө маалымат берүү боюнча тегерек стол

Чүй областы Жайыл району Суусамыр айылы

       "Кыргызстандын лидер аялдары" улуттук түйүнүнүн Чүй областынын Жайыл районундагы мүчөлөрү "Аялдар өзгөртүүнү алып келет" жалпы улуттук кампаниясынын алкагында Суусамыр айылында 30% квота жөнүндө маалымат берүу жана жайылтуу максатында активдүү аялдардын катышуусунда тегерек стол өткөрүшөт.

Мероприятия