«Аялдар жана кыздарга карата жасалган гендердик теңсиздик жана дискриминация маселелерин чечүүдө аялдын лидерлиги» деген темада тренинг. Талас областы Талас району.

«Аялдар жана кыздарга карата жасалган гендердик теңсиздик жана дискриминация маселелерин чечүүдө аялдын лидерлиги» деген темада тренинг. Талас областы Талас району.

Другие новости