“Мамлекеттин саясий процесстерине аялдардын катышуусу” деген темада студенттер арасында макалалар сынагы. Ош шаары.

“Мамлекеттин саясий процесстерине аялдардын катышуусу” деген темада студенттер арасында макалалар сынагы. Ош шаары.

Другие новости