“Жергиликтүү кенеште гендердик квота боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамын ишке ашыруу механизми ” деген темада тегерек стол. Баткен областы Баткен шаары.

“Жергиликтүү кенеште гендердик квота боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамын ишке ашыруу механизми ” деген темада тегерек стол. Баткен областы Баткен шаары.

Другие новости