“Маданият, дин жана фундаментализмдин терс таасиринен зомбулуктун өсүшүнө бөгөт коюу”

       Маданият, дин жана фундаментализмдин терс таасиринен зомбулуктун өсүшүнө бөгөт коюу үчүн “Кыргызстан лидер аялдары” улуттук түйүнүнүн мүчөлөрү менен биргеликте изилдөө жүргүзүү жана чогулган маалыматтарды карап  чыгуу.

       Изилдөө Ош шаары жана Ош, Жалал-Абад, Баткен областарын камтыйт.   “Кыргызстандын лидер-аялдары” улуттук түйүнүнүн мүчөлөрү, областтардагы өкмөттүк эмес уюмдар, активист-аялдар менен биргеликте ишке ашырылат.

       Жыйынтыгы боюнча мамлекеттик, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрүнүн, жарандык активисттердин, диний кызматкерлердин, аялдар уюмдарынын активисттеринин жана кызыктар тараптардын катышуусунда жыйынтыктоочу конференция уюштурулат, анда изилдөөнүн жыйынтыгы менен катышуучуларды тааныштырып, талкууга салынып, сунуштар иштелип чыгат.