«Аялдар жана кыздарга карата жасалган гендердик теңсиздик жана дискриминация маселелерин чечүүдө аялдын лидерлиги» деген темада тренинг

«Аялдар жана кыздарга карата жасалган гендердик теңсиздик жана дискриминация маселелерин чечүүдө аялдын лидерлиги» деген темада тренинг

Талас областы Талас району

      "Кыргызстандын лидер аялдары" улуттук түйүнүнүн Талас областынынТалас районундагы мүчөлөрү "Аялдар өзгөртүүнү алып келет" жалпы улуттук кампаниясынын алкагында «Аялдар жана кыздарга карата жасалган гендердик теңсиздик жана дискриминация маселелерин чечүүдө аялдын лидерлиги» деген темада тренинг  өткөрүшөт.

Мероприятия