"Элеттик аял-маанилүү инсан" деген темада семинар

"Элеттик аял-маанилүү инсан" деген темада семинар

Нарын областы Ат-Башы району

    "Кыргызстандын лидер аялдары" улуттук түйүнүнүн Нарын областынын Ат-Башы районундагы мүчөлөрү "Аялдар өзгөртүүнү алып келет" жалпы улуттук кампаниясынын алкагында "Элеттик аял-маанилүү инсан" деген темада семинар өткөрүшөт.

Мероприятия